อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภปร. ปี2547 เนื้อทองคำ นน. 16.4 กรัม สภาพสวยหายาก ถูกมากๆ

SOLD OUT
฿0.00
เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภปร. โดยมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปี 2547 เนื้อทองคำ นน. 16.4 กรัม สภาพสวยหายาก
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 000455

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภปร. ปี2547 เนื้อทองคำ นน. 16.4 กรัม สภาพสวยหายาก ถูกมากๆ

  เหรียญพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ภปร. โดยมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ปี 2547 เนื้อทองคำ นน. 16.4 กรัม

        พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ "พระพุทธรูปสี่มุมเมือง" ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดลำปาง และจังหวัดพัทลุง ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ โดยการสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปแบบ "จตุรพุทธปราการ" กล่าวคือเป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองพสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

   วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณได้จัดทำโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ในพิธีเททองหล่อพร้อมด้วยหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา และในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วยหม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปเหมือนและเหรียญ “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงห่วงใยสุขภาพของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์นี้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๕๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ พร้อมพระราชทานนามโรงพยาบาลนี้ว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” และได้เสด็จฯพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลแห่งนี้ที่บ้านปลาดุก หมู่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdOakEyTVRJMU13PT0=