อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระพุทธชินราช ภปร ทรงหยดน้ำ เนื้อเงินสามกษัตริย์ ปี2548 สภาพสวยมากๆพร้อมกล่องเดิมๆ หายาก

SOLD OUT
฿0.00
โครงการ เพราะแผ่นดินนี้ คือ แผ่นดินเกิด องค์พระงดงามเหมือนจริงในแบบนูนสูง ล้อมด้วยกรอบทรงสวยงาม มี 3 รูปทรง ได้แก่ ทรงหยดน้ำ ทรงใบโพธิ์ และทรงเสมา จำสร้างทรงละ 3,000 เหรียญ
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 000731

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระพุทธชินราช ภปร ทรงหยดน้ำ เนื้อเงินสามกษัตริย์ ปี2548 สภาพสวยมากๆพร้อมกล่องเดิมๆ หายาก

  เหรียญพระพุทธชินราช ภปร ทรงหยดน้ำ เนื้อเงินสามกษัตริย์ ปี2548 สภาพสวยมากๆพร้อมกล่องเดิมๆหายาก

  ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในเดือน ธันวาคม 2548 ผลิตโดย บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 


  โครงการ เพราะแผ่นดินนี้ คือ แผ่นดินเกิด องค์พระงดงามเหมือนจริงในแบบนูนสูง ล้อมด้วยกรอบทรงสวยงาม มี 3 รูปทรง ได้แก่ ทรงหยดน้ำ ทรงใบโพธิ์ และทรงเสมา จำสร้างทรงละ 3,000 เหรียญ

    โครงการ เพราะแผ่นดินนี้ คือ แผ่นดินเกิดราย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สำหรับโครงการในพระราชดำริตลอดจน เพื่อใช้พัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดกับการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.บนผ้าทิพย์ องค์ "พระพุทธชิราช" ( จำลอง ) พร้อมทั้งนำ ผงจิตรลดาและพระเบญจภาคี มาร่วมใช้ในการจัดสร้าง
     ดำเนิน การจัดสร้างโดย มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระราชทานพระ บรมราชานุญาตให้จัดสร้างรูปหล่อลอยองค์และเหรียญ "พระพุทธชินราช " (จำลอง) ตลอดจนให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์และด้านหลังเหรียญ พร้อมทั้งนำผงจิตรลดาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้กับคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมใช้ในการจัดสร้างด้วยประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)และพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (จังหวัดพิษณุโลก) ในเดือนธันวาคม 2548
     ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ ทรงอุตสาหะงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินเกิด มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีอายุครบ 7 รอบในปี 2548 และคณะแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย อันเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดและให้บริการประชาชนมานานกว่า 100 ปี จึงร่วมกันจัดทำโครงการ "เพราะแผ่นดินนี้ คือ แผ่นดินเกิด"โดยจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์ และเหรียญ"พระพุทธชินราช" (จำลอง) ประดิษฐานพระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร."บนผ้าทิพย์ ด้านหลังเหรียญและพระผงองค์ "พระพุทธชินราช" (จำลอง) เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตลอดจนเพื่อใช้ พัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     ด้วยเครื่องผสมอันเป็นของสูงตาม ตำราโบราณ อาทิ ดินจากปูชนียสถาน เปลว ทองคำ พระพุทธรูป ผงธูปหน้าแท่นบูชาจากปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร อาทิ หน้าแท่นบูชาของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระพุทธโสธร ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร องค์ปฐมเจดีย์ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุพระปรางค์วัดอรุณฯ และมวลสารส่วนพระองค์อันเนื่องมาจากการประกอบพิธี อาทิ ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และได้ทรงแขวนไว้ที่องค์พระฯ ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ ดอกไม้แห้งที่ทรงคล้องพระมหาเศวตฉัตร และด้ามพระขรรค์ชัยศรีในพระราชพิธีฉัตรมงคล ตลอดจนสิ่งที่นับว่าสำคัญที่สุดอันประเมินค่ามิได้ คือ
     เส้นพระเจ้า (เส้นผม) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสมอยู่ด้วย จึงกล่าวได้ว่า "ผงจิตรลดา " เป็นยอดยิ่งแห่งมวลสารที่เปี่ยมด้วย "พุทธคุณ และเมตตามหานิยม" อันเป็นที่ตั้งสูงสุดของปวงชนชาวไทย นอกจากนนี้คณะกรรมการฯยังได้อัญเชิญพระเบญจภาคี อันเป็นสุดยอดพระเครื่องชั้นนำของไทย
     รายละเอียดรูปหล่อลอยองค์ " พระพุทธชินราช " (จำลอง) เลิศล้ำพระพุทธปฏิมากรรมบูชา องค์พระพุทธชินราชงามสง่า บนฐาน ภ.ป.ร ประทับนั่งปางมารวิชัย มีความงดงาม และถูกต้องตามพุทธลักษณะของพระพุทธชินราชองค์จริงทุกประการ เนื่องจากได้รับการตรวจแบบอย่างพิถีพิถันจากกรมศิลปากรมี 3 ขนาดหน้าตักให้เลือกบูชา ใต้ฐานองค์พระทุกขนาดบรรจุ "ตลับผงจิตรลดา และเบญจภาคี" ซึ่งเป็นสุดยอดมวลสารสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีไว้ครอบครอง จัดสร้างโดยบริษัทแพนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

     เหรียญพระพุทธชินราชจำลอง ภปร. จัดสร้างเพื่อบูชาในแบบเนื้อทองคำบริสุทธิ์ และเนื้อ 3 กษัตริย์องค์พระงดงามเหมือนจริงในแบบนูนสูง ล้อมด้วยกรอบทรงสวยงาม มี 3 รูปทรง ได้แก่ ทรงหยดน้ำ ทรงใบโพธิ์ และทรงเสมาสลักเสลาเป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อย ล้ำค่าเหมาะแก่การบูชาและเสริมบารมีแก่ผู้มีไว้ครอบครอง