อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญในหลวง-ราชินี ที่ระลึกพระมหาธาตุเจดีย์ เนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ หนัก 2 บาท ปี2535 พร้อมกล่องเดิมๆ

SOLD OUT
฿0.00
ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม่ ๙- ๑๑ สค. ๒๕๓๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
  • หมวดหมู่ : เหรียญทองคำ
  • รหัสสินค้า : 000815

รายละเอียดสินค้า เหรียญในหลวง-ราชินี ที่ระลึกพระมหาธาตุเจดีย์ เนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ หนัก 2 บาท ปี2535 พร้อมกล่องเดิมๆ

  เหรียญในหลวง-ราชินี ที่ระลึกพระมหาธาตุเจดีย์ เนื้อทองคำพิมพ์ใหญ่ มหามงคล 60 พรรษา ปี ๒๕๓๕ กองทัพอากาศ จัดสร้าง

ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม่ ๙- ๑๑ สค. ๒๕๓๔

  กองทัพอากาศโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการหารายได้ ได้จัดพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกนี้ ณ อุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ รวม ๓ วัน โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ผู้ทรงคุณจากทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน ๑๔๙ รูป ร่วมบริกรรมภาวนาตลอดเวลา ๓ วัน

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นองค์ประธานดับเทียนชัย

เหรียญที่ระลึก เนื่องในในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และนภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศสร้างน้อมเกล้าฯ ถวาย

  เนื้อทองคำ หนัก 2 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 ซม.จำนวนการสร้าง 10,000 เหรียญ

ด้านหน้า

  มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพลอดุลยเดช และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ ทางเบื้องขวาด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านขวามีอักษรพระนามาภิไธยย่อ "สก" ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี

ด้านหลัง

  กลางเหรียญมีรูปพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและเลข พ.ศ."๒๕๓o " รูปพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ และเลข พ.ศ."๒๕๓๕" และมีรูปทิวทัศน์ประกอบ ด้านล่างมีข้อความว่า "พระมหาธาตุเจดีย์" ชิดวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า"กองทัพอากาศสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา" ชิดวงขอบเหรียญด้านล่างมีเครื่องหมายกองทัพอากาศ