อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระแก้วมรกตฤดูหนาว หลัง สธ. วัดบวรนิเวศวิหาร ทองคำขัดเงา99.99 หนักบาท พ.ศ.2538 สภาพสวย

SOLD OUT
฿0.00
ผลิตโดยโรงกษาปณ์ POB JOY MINT LTD.UK ประเทศอังกฤษ ออกโดยมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 000931

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระแก้วมรกตฤดูหนาว หลัง สธ. วัดบวรนิเวศวิหาร ทองคำขัดเงา99.99 หนักบาท พ.ศ.2538 สภาพสวย

  เหรียญพระแก้วมรกตฤดูหนาว หลัง สธ. วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำขัดเงา 99.99% หนักบาท พ.ศ.2538

  ผลิตโดยโรงกษาปณ์ POB JOY MINT LTD.UK ประเทศอังกฤษ ออกโดยมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร พิธีมหาพุทธาภิเษก 19 มีนาคม 2538 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2,7 เซนติเมตร

     เหรียญพระแก้วมรกต ฤดูหนาว วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำขัดเงา 99.99% ด้านหลังจารึกพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ขนาด 2.7ซม. ขัดเงาสามมิติ ผลิตโดย POB JOY MINT LTD.UK ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2538 ขอบข้างเรียบขัดเงา จารึกอักษร " P O B J O Y M I N T U K"    นับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของสองชาติระหว่างอังกฤษกับไทย ออกโดยมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร  สภาพสวยมาก 100% ยอดนิยม หายากผลิตเพียง 1,500 เหรียญ

     เหรียญพระแก้วมรกต ชุดนี้ คณะกรรมการต้องการผลิตให้สวยงามละเอียดอ่อน และยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการกษาปณ์โลก จีงมอบหมายให้โรงงานกษาปณ์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 2 โรงงาน ระหว่างโรงงาน JOHNSON METTING และ POB JOY MINTE LTD.UK ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะแนวพุทธศิลป์นี้ ซึ่งโรงงานกษาปณ์นี้ ชนะเลิศงานประกวดเหรียญกษาปณ์โลก ปี ค.ศ.1990

     วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ของมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2533 พระองค์ได้ประทานที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาเขต 62 ไร่ ณ บ้านอ้อมน้อย ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประทานชื่อตามหมู่บ้านว่า "วิทยาเขตอ้อมน้อย" เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร และพระองค์ได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารสถานที่พักพระภิกษุ, พระภิกษุนักศึกษา เป็นต้นว่าปรับปรุงสถานที่สร้างอาคารถาวรต่าง ๆ เกือบจะสมบูรณ์ตามแบบ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 81 ล้านบาทเศษ แต่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนที่พระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 3 หลัง กับทรงเปิด 1 หลัง 2 ปีติดต่อกันคือปี พ.ศ.2535 - 2536 ทรงทอดพระเนตรเห็นกิจการเจริญมาโดยลำดับ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไชยให้เป็นนามวิทยาเขตมูลนิธิและศูนย์เด็กเล็กตามโครงการพระราชดำริว่า วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย, มูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กับทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ กับทั้งพระราชทานพระนามาภิไชยย่อ สธ. พร้อมด้วยพระพุทธภาษิตให้เป็นตราประจำด้วย

     ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระนามาภิไชยให้เป็นนามวิทยาเขตมูลนิธิและศูนย์เด็กเล็ก กับทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนั้น

  มูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จึงมีความประสงค์จะสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2538 นี้ ไว้ในวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 4 ชั้น ทั้งชั้นในหลังคากว้าง 9.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องสันทนาการ เป็นต้น ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ

     มูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จึงจัดสร้าง เหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต), พระแก้วมรกต ลอยองค์, พระแก้วมรกตขนาดจิ๋ว

    วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

1.เพื่อหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี

2.เพื่อสมทบทุนมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

3.เพื่อบำรุงวิทยาเขต และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

     รายการวัตถุมงคล พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร พิธีมหาพุทธาภิเษก 19 มีนาคม 2538 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

รายการวัตถุมงคล

1.เหรียญพระแก้วมรกต(ทองคำมีหมายเลขกำกับ)

1.1 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 4 ซม. หนัก 61.03 กรัม จำนวนสร้าง 100 เหรียญ บูชา 50,000 บาท

1.2 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 3.2 ซม. หนัก 30.52 กรัม จำนวนสร้าง 500 เหรียญ บูชา 30,000 บาท

1.3 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 2.7 ซม. หนัก 15.28 กรัม จำนวนสร้าง 1,500 เหรียญ บูชา 15,000 บาท

1.4 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 4 ซม. จำนวนสร้าง 500 เหรียญ บูชา 4,000 บาท

1.5 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 3.2 ซม. จำนวนสร้าง 3,000 เหรียญ บูชา 2,500 บาท

1.6 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 2.7 ซม. จำนวนสร้าง 2,000 เหรียญ บูชา 2,000 บาท

1.7 เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ 99.50 % ขนาด 3.2 ซม.จำนวนสร้าง 30,000 เหรียญ บูชา 400 บาท

1.8 เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ 99.50 % ขนาด 2.7 ซม.จำนวนสร้าง 20,000 เหรียญ บูชา 350 บาท

2. รูปเหมือนลอยองค์พระแก้วมรกต(มีโค็ด หมายเลขกำกับ)

2.1 ชุดพิเศษทรงเครื่อง 3 ฤดู รวม 9 องค์ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ นวโลหะพิเศษ 300 ชุด 32,000 -

2.2 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000 -

2.3 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000 -

2.4 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000 -

2.5 ชุดเงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู 2,000 ชุด 1,800 -

2.6 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) 2,000 องค์ 600 -

2.7 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) 2,000 องค์ 600 -

2.8 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) 2,000 องค์ 600 -

2.9 ชุดนวโลหะพิเศษ ทรงเครื่อง 3 ฤดู 2,000 ชุด 600 -

2.10 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) 5,000 องค์ 200 -

2.11 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) 5,000 องค์ 200 -

2.12 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) 5,000 องค์ 200 -

3.รูปเหมือนลอยองค์จิ๋วพระแก้วมรกต "อณูทิพย์" (มีโค็ดกำกับ)

3.1 ชุดทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู คิมหันตฤดู วสันตฤดู เหมันตฤดู 3,000 ชุด 3,500 -

3.2 ชุดเงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู คิมหันตฤดู วสันตฤดู เหมันตฤดู 5,000 ชุด 500 -

 

ที่มา : คัดลอกข้อมูลจากหนังสือ นิตยสาร พระเครื่องเมืองสยาม ฉบับที่ 30