อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญที่ระลึก ร.9 75พรรษา ภปร. ร.พ.ศิริราช เนื้อทองคำขัดเงา 99.99 พิมพ์ใหญ่ 18 กรัม สวยพร้อมกล่อง

SOLD OUT
฿0.00
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นประธาน ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพระแก้ว 19 พ.ย. 2545 เวลา 09.00 น. ผลิตโดย PERTH MINT ประเทศออสเตรเลีย สร้างน้อย หายากครับ
  • หมวดหมู่ : เหรียญทองคำขัดเงา
  • รหัสสินค้า : 001106

รายละเอียดสินค้า เหรียญที่ระลึก ร.9 75พรรษา ภปร. ร.พ.ศิริราช เนื้อทองคำขัดเงา 99.99 พิมพ์ใหญ่ 18 กรัม สวยพร้อมกล่อง

  เหรียญที่ระลึก ร.9 75พรรษา ภปร. ร.พ.ศิริราช เนื้อทองคำขัดเงา99.99พิมพ์ใหญ่ 18 กรัม สภาพสวยพร้อมกล่องเดิม

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นประธาน ประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 เวลา 09.00 น.ผลิตโดย PERTH MINT ประเทศออสเตรเลีย หมายเลขประจำเหรียญ 620 สร้างจำนวน 1,000 เหรียญ หายากครับ

   เหรียญทองคำขัดเงา ตราสัญลักษณ์ ภ.ป.ร. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 (75 พรรษา พ.ศ2545) ออกโดย ร.พ.ศิริราช เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง"อาคารพระศรีนครินทร" คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง เหรียญที่ระลึก "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 75 พรรษา" รวมทั้ง รูปหล่อลอยองค์ และรูปหล่อทรงหยดน้ำ "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จำลอง ( พระแก้วมรกต ) "

  รายได้สมทบทุนปรับปรุงและก่อสร้าง "อาคารพระศรีนครินทร" คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษาและฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของแพทย์สาขาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวไทยและสังคมโดยส่วนรวม