อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกราชินี WHO ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย เนื้อทองคำ หนักบาท พร้อมกล่องและใบเซอร์

SOLD OUT
฿39,000
โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมรางวัลนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
  • หมวดหมู่ : เหรียญทองคำ
  • รหัสสินค้า : 001115

รายละเอียดสินค้า เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกราชินี WHO ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย เนื้อทองคำ หนักบาท พร้อมกล่องและใบเซอร์

  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกราชินี WHO ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย เนื้อทองคำ หนักบาท พร้อมกล่องและใบเซอร์ สร้างเพียง 3,000 เหรียญ

  โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมรางวัลนี้   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

  เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และเป็นการเผยแผ่พระปรีชาสามารถในการที่ทรงทุ่มเทพระวรกายในการผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อให้พสกนิกรในพระองค์ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย และนำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างในการเสวย รวมทั้งทรงมีพระราชเสาวณีย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการความปลอดภัยด้านอาหารที่มีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ประชาชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และองค์กรอิสระ

    รางวัลอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) เป็นรางวัลที่องค์การอนามัยโลก จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อมอบแด่บุคคลสำคัญของประเทศ ที่เป็นผู้ริเริ่ม ผลักดัน และให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระองค์แรกของโลกที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมรางวัลนี้

    องค์การอนามัยโลกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกที่จัดทำขึ้นมี 3 ชนิดราคา ดังนี้

  1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ชนิดราคา 16,000 บาท ประเภทธรรมดา เส้นผ่าศูนย์กลาง26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม จำนวนผลิตไม่เกิน 3,000 เหรียญ จ่ายแลกราคาเหรียญละ 16,000 บาท
  2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 800 บาท ประเภทธรรมดา เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กรัม จำนวนผลิตไม่เกิน 6,500 เหรียญ จ่ายแลกราคาเหรียญละ 800 บาท
  3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท ประเภทธรรมดา เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 8.5 กรัม จำนวนผลิตไม่เกิน 5,000,000 เหรียญ จ่ายแลกราคาเหรียญละ 10 บาท

ลวดลายของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ

    ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงพระกุณฑลมุก และทรงสายสร้อยพระศอมุก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีลายดอกไม้ประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

   ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์องค์การอนามัยโลก และข้อความว่า “In honour of Her Majesty Queen Sirikit’s outstanding contribution to promoting human health through food safety 8 August 2005” ด้านซ้ายและด้านขวามีรูปช่อมะกอก เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๑๖๐๐๐ บาท” ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสองค์การอนามัยโลก” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอาหารปลอดภัย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง