อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญ 18อรหันต์ 100ปี ญสส.2556 วัดบวรนิเวศ ชุดทองคำ หนัก 34กรัม สร้างเพียง 199ชุด พร้อมกล่องเดิมๆ

SOLD OUT
พุทธาภิเษก วันที่ 25มีนาคม 2556 ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศ ภาษาจีน เรียกเหรียญจั๊บโป๊ยล่อหั่น สร้างน้อย หายาก สมทบทุนสร้างอุโบสถดิน
  • หมวดหมู่ : เหรียญชุด
  • รหัสสินค้า : 001151

รายละเอียดสินค้า เหรียญ 18อรหันต์ 100ปี ญสส.2556 วัดบวรนิเวศ ชุดทองคำ หนัก 34กรัม สร้างเพียง 199ชุด พร้อมกล่องเดิมๆ

  เหรียญ 18อรหันต์ 100ปี ญสส.2556 วัดบวรนิเวศ ชุดทองคำ หนัก 34กรัม สร้างเพียง 199ชุด พร้อมกล่อง

  พุทธาภิเษก วันที่ 25มีนาคม 2556 ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศ ภาษาจีน เรียกเหรียญจั๊บโป๊ยล่อหั่น สร้างน้อย หายาก

   ในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้จัดทำโครงการสร้างอุโบสถดิน 5 ภาค 9 แห่ง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่วัดที่ยังไม่มีอุโบสถ เพื่อน้อมถวายเป็ยพระกุศลและเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสดังกล่าว โดยเน้นให้พระอุโบสถมีความแข็งแรง รวดเร็ว ดูแลรักษาง่าย ใช้วัสดุในพื้นที่ สะดวกแก่การบูรณะซ่อมแซม ประหยัด โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างหลังละไม่เกิน 2 ล้านบาท อันเป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสังฆราช

   สำหรับพื้นที่ในการจัดสร้างอุโบสถดิน 5 ภาค 9 แห่ง สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เลือกไว้แล้ว ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม บ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

2.วัดบุเจ้าคุณ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

3.วัดสิงห์ทอง บ้านหนองแซง ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ภาคใต้

4.วัดสันติวรคุณ บ้านสำนักขาม ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา

ภาคกลาง

5.วัดตอยาง ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

6.วัดธาตุโป่งนก ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

ภาคเหนือ

7.วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม บ้านผาตูบ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

8.วัดป่าห้วยปางห้วยเม็งเฉลิมพระเกียรติ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออก

9.วัดทับทิมสยาม 01 บ้านทับทิมสยาม 01 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

   โครงการนี้เป็นการต่อยอดโครงการอุโบสถดินแห่งแรกที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงธันวาคม 2557 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 10ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคก็สามารถเข้าร่วมสมทบทุนกับโครงการดังกล่าวได้ที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

   เพื่อให้ผุ้บริจาคได้มีวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกและสักการะ สำนักเลขานุการสำเด็จพระสังฆราช จึงได้จัดสร้างเหรียญโดยขอประทานอนุญาตอัญเชิญพระนามย่อ ญสส. ประดิษฐานที่เหรียญเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

   พิธีพุทธาภิเษก วันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีรายนามคณาจารย์นั่งบริกรรมจิตภาวนาอธิฐานจิต ดังนี้

1.พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู อติภทฺโท) วัดบางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

2.พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อคฺคธมฺโม) วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

3.พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

4.หลวงพ่อสิริ สิริวฑฺฒโน วัดตาล อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5.หลวงพ่อสมชาย สคาวโร วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

   เหรียญ 18อรหันต์ ภาษาจีน เรียกเหรียญจั๊บโป๊ยล่อหั่น  เป็นเหรียญที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ เหรียญเดิมสร้างครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5 พุทธศักราช 2435 หรือ ร.ศ.110 มีอายุมากกว่า 100 ปี โดยการเชิญอิทธิบารมีขององค์อรหันต์ ทั้ง18องค์ มาบรรจุในเหรียญ จึงเชื่อว่ามีอานุภาพความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ทั้งความเจริญ ความสำเร็จ ยศศักดิ์อำนาจวาสนา ทำมาหากิน ธุรกิจการค้า ตลอดจนป้องกันตัว และทุกข์ภัยต่างๆ

   เหรียญ 18อรหันต์รุ่นแรกที่ก่อปาฏิหารย์มาก มีค่านิยมสูงขึ้นหลักแสน และปัจจุบันหายากมาก จนกล่าวได้ว่า “อย่าว่าแต่หามาครอบครองเลย แค่ได้ชมเป็นบุญตาก็หาไม่ได้แล้ว” ดังนั้นในการสร้างเหรียญครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุด กล่าวคือในวโรกาสมงคลมายุ 100 พรรษา ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร

   ชนิดและการจัดสร้าง เหรียญขนาด 3.0 ซม.

1.เนื้อทองคำ เงิน ทองแดง จำนวน 199 ชุด

2.เนื้อเงิน 1,999 เหรียญ

3.เนื้อทองแดง 9,999 เหรียญ

/* Products stats */