อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญเปลือย ชุดเบญจมหามงคล ปี2542 เนื้อทองคำ 99.99 พิมพ์จิ๋ว หนักเหรียญละ 3กรัม พิธีใหญ่ สภาพสวยพร้

SOLD OUT
฿0.00
ผ่านพิธีมังคลาภิเษกถึง 9วัด 9เสาร์ 9รัชกาล นำโดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, หลวงปู่ทิม, หลวงพ่อเปิ่น, หลวงพ่อสวัสดิ์, หลวงพ่ออุตมะ, หลวงพ่อลำใย ฯลฯ ผลิตโดยโรงกษาปณ์ B.H.Mayer Mint ประเทศเยอรมัน
  • หมวดหมู่ : เหรียญทองคำ
  • รหัสสินค้า : 001327

รายละเอียดสินค้า เหรียญเปลือย ชุดเบญจมหามงคล ปี2542 เนื้อทองคำ 99.99 พิมพ์จิ๋ว หนักเหรียญละ 3กรัม พิธีใหญ่ สภาพสวยพร้

เหรียญเปลือย ชุดเบญจมหามงคล ปี2542 เนื้อทองคำ 99.99 พิมพ์จิ๋ว หนักเหรียญละ 3กรัม พิธีใหญ่ สภาพสวยพร้อมกล่อง

ผ่านพิธีมังคลาภิเษกถึง 9วัด 9เสาร์ 9รัชกาล นำโดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, หลวงปู่ทิม, หลวงพ่อเปิ่น, หลวงพ่อสวัสดิ์, หลวงพ่ออุตมะ, หลวงพ่อลำใย ฯลฯ ผลิตโดยโรงกษาปณ์ B.H.Mayer Mint ประเทศเยอรมัน

    เหรียญเบญจมหามงคล เหรียญแห่งความเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้กองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรข้าราชกาลตำรวจ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มูลนิธิพลเอกสล้าง บุนนาค ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกโดยเรียกว่า เหรียญที่ระลึกเบญจมหามงคล ซึ่งเหรียญชุดนี้จัดทำขึ้นทั้งหมด 5 รูปแบบ ดังนี้

1.เหรียญทรงเลิกทาส เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) “ทรงเลิกทาสจัดทำขึ้นเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาส ครบรอบ 100ปี ในการเสด็จประพาสยุโรป ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน และยังเป็นการเผผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในการเลิกระบบทาสและไพร่ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยโดยสันติ

2.เหรียญมหาราช เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่9) จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนพรรษา 6 รอบ พร้อมเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีพระบรมราชคุนูปการแก่ประเทศชาติสืบมา ด้านหลังของเหรียญมีรูปธงมหาราช โบกสบัดเหนือพระนครตามคติว่า อันพระนครทั้งหลายก็เหมือนกับกายสังขาร กษัตริย์คือจิตวิญญาณเป็นประธานแห่งร่างอินทรีย์

3.เหรียญทรงเรือใบ เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่9) “ทรงเรือใบเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถ นำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย ทรงได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ในกีฬาแหลมทองครั้งที่4 เป็นการประกาศพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของพระองค์ท่าน ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันดังกล่าวของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ

4.เหรียญสมบัติศิลป์แผ่นดินไทย เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ มูลนิธิที่ฟื้นฟูศิลปหัตกรรมหลายแขนงให้สืบทอดเป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป โดยพระองค์ทรงนำผลงานศิลปาชีพไทยออกเผยแพร่สู่ต่างแดน ทำให้ชาวต่างชาติตระหนักถึงความเป็นชนชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมมาช้านาน

5.เหรียญสมเด็จย่าของชาวไทย เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของชาวไทยจัดทำขึ้นเนื่องในวรกาสครบรอบ 99ปี สมเด็จย่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและเยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ดูแลตำรวจตระเวนชายแดน ลูกเสือชาวบ้าน จัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาฯ และโรงเรียนชาวเขา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้านหลังของเหรียญเป็นรูปนูนต่ำภาพวาดฝีพระหัตถ์บนถาดรองแก้วเงินที่ทรงออกแบบพระราชทานแก่ผู้ตามเสด็จฯ ครั้งเสด็จฯพิชิตยอดอินทนนท์ สูงสุดในแผ่นดินสยามเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2507

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเก็บเป็นที่ระลึก และยังความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองให้รอดพ้นจากภยันตรายแก่ผู้ครอบครอง เช่นเดียวกับชื่อ เบญจมหามงคล

  เหรียญเบญจมหามงคล จัดได้ว่าเป็นเหรียญชุดที่สวยที่สุดชุดหนึ่งเท่าที่มีการทำเหรียญชุดมา ผ่านการออกแบบและดูแลการผลิตอย่างปราณีต พิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกโรงกษาปณ์อันเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมามากกว่า 125ปี ของประเทศเยอรมัน B.H.Mayer Mint การเลือกเฟ้นศิลปินระดับแนวหน้าของไทยร่วมกับ Mr. WERNER GODEC ศิลปินชาวเยอรมัน เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของ THE XXV FIDEM CONGRESS ตลอดจนเลือกวิธีการผลิตแบบ MATT FINISH ซึ่งถือเป็นกรรมวิธีการผลิตเหรียญขั้นสูงสุด รวมทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบ เนื้อโลหะและเทคนิคการขัดตกแต่งผิว (PATINA) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ความสวยงามสมบูรณ์แบบทุกรายละเอียดและมีคุณภาพมากที่สุด

  เหรียญเบญจมหามงคล ผ่านพิธีมังคลาภิเษกถึง 9วัด 9เสาร์ 9รัชกาล นำโดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ, หลวงปู่ทิม, หลวงพ่อเปิ่น, หลวงพ่อสวัสดิ์, หลวงพ่ออุตมะ, หลวงพ่อลำใย ฯลฯ เริ่มตั้งแต่

วัดประจำรัชกาลที่ 1วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสาร์ 19ธ.ค. 41

วัดประจำรัชกาลที่ 2วัดอรุณราชวราราม เสาร์ 16ม.ค. 42

วัดประจำรัชกาลที่ 3วัดราชโอรสาราม เสาร์ 26ธ.ค. 41

วัดประจำรัชกาลที่ 4วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เสาร์ 9ม.ค. 42

วัดประจำรัชกาลที่ 5วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เสาร์ 23ม.ค. 42

วัดประจำรัชการที่ 6วัดบวรนิเวศวิหาร เสาร์ 30ม.ค. 42

วัดประจำรัชกาลที่ 7วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสาร์ 6ก.พ. 42

วัดประจำรัชกาลที่ 8วัดสุทัศนเทพวราราม เสาร์ 13ก.พ. 42

และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสาร์ 20ก.พ. 42

  พร้อมทั้งมีการปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และมีการบวงสรวงวิญญาณพระบูรมหากษัตราธิราชเจ้าและดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าหลวง ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต กล่าวได้ว่าไม่มีเหรียญที่ระลึกใดๆ ที่ผ่านพิธีการมังคลาภิเษกขนาดนี้มาก่อน หน้าสะสมและบูชาเป็นอย่างยิ่ง

  หมุดมหามงคล สิ่งมงคลที่ขาดเสียมิได้ ขอบเหรียญของทุกเหรียญจะประจุหมุดมหามงคลไว้ โดยเหรียญทองคำ ประจุหมุดมหามงคล PLATINUM (ราคาสูงกว่าทองคำขาวประมาณ 60%) เหรียญเงินประจุหมุดมหามงคลทองคำ เหรียญทองแดง ประจุหมุดมหามงคลเงิน

  เหรียญแบบนี้เป็นศิลปะที่นิยมกันมากในหมู่พระราชวงศ์ตะวันตก ซึ่งสร้างครั้งสุดท้ายสมัย ร.๕ และไม่เคยมีการสร้างอีกตลอดระยะเวลา ๑๐๐ กว่าปีจนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ กรรมวิธีในการสร้างเหรียญเป็นแบบ Matt finish ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ดีสุดในยุคสมัยนั้น รวมไปถึงช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของยุโรปได้รับเลือกให้เข้าร่วมกระบวนการผลิตด้วย ความงดงามของเหรียญจึงปรากฏให้เห็นดังภาพ

  เหรียญเบญจมหามงคล จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะ 3 ชนิด คือ

1.เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 999.9 (ขนาด 65มม. หนัก 155.5กรัม 99 เหรียญ, ขนาด 32มม. หนัก 20กรัม 999 เหรียญ, ขนาด 27มม. หนัก 17กรัม 999 เหรียญ, ขนาด 15มม. หนัก 3กรัม สร้างตามจำนวนสั่งจอง)

2.เนื้อเงินบริสุทธิ์ 999 (ขนาด 65มม. 999เหรียญ, ขนาด 32มม. 5,999เหรียญ, ขนาด 27มม. 5,999เหรียญ, ขนาด 15มม. สร้างตามจำนวนสั่งจอง)

3.เนื้อทองแดง 950(ขนาด 65มม. 999เหรียญ, ขนาด 32มม. 5,999เหรียญ, ขนาด 27มม. 5,999เหรียญ, ขนาด 15มม. สร้างตามจำนวนสั่งจอง)

  โดยที่เหรียญเบญจมหามงคลทุกเหรียญ จำนวนผลิตจำกัดตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาต

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.youtube.com/watch?v=57QX8tL2ozQ