อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

พระกริ่งศรีศากยะมุนี อปร.วัดสุทัศน์ ปี 2521 ชุดกรรมการ ทองคำ 19.87 กรัม เงิน นวะ พร้อมกล่อง

SOLD OUT
฿0.00
พิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ ได้เชิญเกจิในยุคนั้นได้มากมายอาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี และในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเสด็จฯเททอง
  • หมวดหมู่ : พระกริ่ง-พระรูปหล่อ
  • รหัสสินค้า : 001451

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งศรีศากยะมุนี อปร.วัดสุทัศน์ ปี 2521 ชุดกรรมการ ทองคำ 19.87 กรัม เงิน นวะ พร้อมกล่อง

พระกริ่งศรีศากยะมุนี อปร.วัดสุทัศน์ ปี 2521 ชุดกรรมการ ทองคำ 19.87 กรัม เงิน นวะ พร้อมกล่อง

พระกริ่งศรีศากยะมุนี อปร.วัดสุทัศน์  ปี 2521  ชุดกรรมการ ทองคำ  เงิน นวะ  หมายเลขประจำองค์พระ 470 ประกอบด้วย

เนื้อทองคำ หนัก 19.87 กรัม

เนื้อเงิน หนัก 17.25 กรัม

เนื้อนวะโลหะ หนัก 15.78 กรัม

 

   จัดสร้างโดย มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม ดำเนินการจัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณเสงี่ยม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในสมัยนั้น

 

   สำหรับพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ ได้เชิญเกจิในยุคนั้นได้มากมายอาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี และในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเสด็จฯเททอง น่าเก็บมากนะครับ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

   พระศรีศากยมุนี เป็นพระประธานในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 3 วา 1 คืบ นับเป็นพระพุทธรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในยุคก่อน 25 พุทธศตวรรษ เดิมเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ สุโขทัย สร้างสมัยราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย

 

   พระปรมาภิไธยอย่างย่อ

พระปรมาภิไธย หมายถึง พระนาม สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระมหากษัตริย์ทรงมีพระ ปรมาภิไธยอย่างเต็ม ซึ่งสมณชีพราหมณาจารย์ เสนามาตย์ราชบัณฑิตช่วยกันผูกเป็นอักษรลักษณ์แสดงอรรถ และจารึกไว้ใน พระสุพรรณบัฏ สำหรับรับการทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ส่วนพระปรมาภิไธยอย่างย่อ คือคำนำพระนามอาจเปลี่ยนไป เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ต่อด้วยพระนามเดิมแล้วตัดคำสร้อยพระนามออกไป และ อักษรพระปรมาภิไธยย่อ (๓ อักษร) อักษรแรก จะต่างกันตามพระนามของแต่ละรัชกาล ส่วน ๒ อักษรหลัง คือ "ปร" หมายถึง ปรมราชาธิราช หรือ บรมราชาธิราช คือ หมายถึง "มหาราชผู้ยิ่งใหญ่"

 

รัชกาลที่๑ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "จปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถบรมราชาธิราช

 

รัชกาลที่๒ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อว่า "อปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุนทรบรมราชาธิราช

 

รัชกาลที่๓ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "จปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทรบรมราชาธิราช

 

รัชกาลที่๔ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "มปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎบรมราชาธิราช

 

รัชกาลที่๕ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "จปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราช

 

รัชกาลที่๖ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อว่า "วปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธบรมราชาธิราช

 

รัชกาลที่๗ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "ปปร" หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก บรมราชาธิราช

 

รัชกาลที่๘ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "อปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลบรมราชาธิราช

 

 

รัชกาลที่๙ พระ ปรมาภิไธยตามจารึกพระสุพรรณบัฏ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "ภปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชาธิราช