อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

รูปหล่อพระแก้วมรกต มูลนิธิวิทยาลัยเขตสิรินธร ชุดพิเศษทรงเครื่อง 3 ฤดู พิมพ์ใหญ่ พร้อมกล่องเดิมๆ

SOLD OUT
฿0.00
สร้างในประเทศอังกฤษ ออกโดยมูลนิธิวิทยาลัยเขตสิรินธรราชวิทยาลัย เมื่อ ปี2538 โดยพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศวิหาร และ วัดพระแก้ว โดยมีพระเกจิคณาจารย์และวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ
  • หมวดหมู่ : พระกริ่ง-พระรูปหล่อ
  • รหัสสินค้า : 001461

รายละเอียดสินค้า รูปหล่อพระแก้วมรกต มูลนิธิวิทยาลัยเขตสิรินธร ชุดพิเศษทรงเครื่อง 3 ฤดู พิมพ์ใหญ่ พร้อมกล่องเดิมๆ

รูปหล่อพระแก้วมรกต มูลนิธิวิทยาลัยเขตสิรินธร ชุดพิเศษทรงเครื่อง 3 ฤดู พิมพ์ใหญ่ พร้อมกล่องเดิมๆ จัดสร้างเพียง 300 ชุดเท่านั้น ประกอบด้วย เนื้อทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ นวโลหะพิเศษ อย่างละ 3 องค์ ขนาดความสูง ประมาณ 2.5 ซม. ใต้ฐานตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับทุกองค์

น้ำหนักองค์พระ เนื้อทองคำ

1.ฤดูร้อน หนัก 15.50 กรัม หมายเลขประจำองค์พระ ๔๗๙

2.ฤดูหนาว หนัก 15.35 กรัม หมายเลขประจำองค์พระ ๒๙

3.ฤดูฝน หนัก 13.61 กรัม หมายเลขประจำองค์พระ ๓๓๖

   สร้างในประเทศอังกฤษ ออกโดยมูลนิธิวิทยาลัยเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ ปี2538 โดยพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศวิหาร และ วัดพระแก้ว โดยมีพระเกจิคณาจารย์และวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ มาร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกในครั้งนี้ จัดเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมบูชาเป็นอย่างยิ่ง

   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานเจริญชัยมงคลคาถาในพิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษกสิ่งมงคลสักการะ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมหาพุทธาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  คณะกรรมการต้องการผลิตให้สวยงามละเอียดอ่อน และยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการกษาปณ์โลก จึงมอบหมายให้โรงงานกษาปณ์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 2 โรงงาน ระหว่างโรงงาน JOHNSON METTING และ POB JOY MINTE LTD.UK ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะแนวพุทธศิลป์นี้ ซึ่งโรงงานกษาปณ์นี้ ชนะเลิศงานประกวดเหรียญกษาปณ์โลก ปี ค.ศ.1990

    มูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จึงจัดสร้าง เหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)พระแก้วมรกต ลอยองค์พระแก้วมรกตขนาดจิ๋ว

   วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

 1.เพื่อหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี

 2.เพื่อสมทบทุนมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

 3.เพื่อบำรุงวิทยาเขต และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

รายการวัตถุมงคล พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร พิธีมหาพุทธาภิเษก 19 มีนาคม 2538 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

1.เหรียญพระแก้วมรกต(ทองคำมีหมายเลขกำกับ)

   1.1 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 4 ซม. หนัก 61.03 กรัม จำนวนสร้าง 100 เหรียญ บูชา 50,000 บาท

   1.2 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 3.2 ซม. หนัก 30.52 กรัม จำนวนสร้าง 500 เหรียญ บูชา 30,000 บาท

   1.3 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 2.7 ซม. หนัก 15.28 กรัม จำนวนสร้าง 1,500 เหรียญ บูชา 15,000 บาท

   1.4 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 4 ซม. จำนวนสร้าง 500 เหรียญ บูชา 4,000 บาท

   1.5 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 3.2 ซม. จำนวนสร้าง 3,000 เหรียญ บูชา 2,500 บาท

   1.6 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 2.7 ซม. จำนวนสร้าง 2,000 เหรียญ บูชา 2,000 บาท

   1.7 เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ 99.50 % ขนาด 3.2 ซม.จำนวนสร้าง 30,000 เหรียญ บูชา 400 บาท

   1.8 เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ 99.50 % ขนาด 2.7 ซม.จำนวนสร้าง 20,000 เหรียญ บูชา 350 บาท

 2. รูปเหมือนลอยองค์พระแก้วมรกต(มีโค๊ด หมายเลขกำกับ)

   2.1 ชุดพิเศษทรงเครื่อง 3 ฤดู รวม 9 องค์ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ นวโลหะพิเศษ 300 ชุด 32,000

   2.2 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000  

   2.3 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000

   2.4 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000

   2.5 ชุดเงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู 2,000 ชุด 1,800

   2.6 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) 2,000 องค์ 600

   2.7 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) 2,000 องค์ 600

   2.8 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) 2,000 องค์ 600

   2.9 ชุดนวโลหะพิเศษ ทรงเครื่อง 3 ฤดู 2,000 ชุด 600

   2.10 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) 5,000 องค์ 200

   2.11 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) 5,000 องค์ 200

   2.12 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) 5,000 องค์ 200

3.รูปเหมือนลอยองค์จิ๋วพระแก้วมรกต "อณูทิพย์" (มีโค็ดกำกับ)

   3.1 ชุดทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู คิมหันตฤดู วสันตฤดู เหมันตฤดู 3,000 ชุด 3,500

   3.2 ชุดเงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู คิมหันตฤดู วสันตฤดู เหมันตฤดู 5,000 ชุด 500  

 

ที่มา : คัดลอกข้อมูลจากหนังสือ นิตยสาร พระเครื่องเมืองสยาม ฉบับที่ 30