อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

พระปางสมาธิสุโขทัย 90 พรรษา สมเด็จย่า ปี 2533 เนื้อทองคำ หนัก 7.74 กรัม สภาพสวย

SOLD OUT
฿0.00
พิธีพุทธาภิเษก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม วันที่ 18 ส.ค. 2533 ครั้งที่ 2 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ 20 ต.ค.2533
  • หมวดหมู่ : พระกริ่ง-พระรูปหล่อ
  • รหัสสินค้า : 001553

รายละเอียดสินค้า พระปางสมาธิสุโขทัย 90 พรรษา สมเด็จย่า ปี 2533 เนื้อทองคำ หนัก 7.74 กรัม สภาพสวย

พระปางสมาธิสุโขทัย 90 พรรษาสมเด็จย่า ปี 2533 เนื้อทองคำ น.น. 7.74 กรัม สภาพสวยพร้อมกล่อง ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นประธาน พิธีใหญ่

 

  รายการพระเครื่องที่ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้สร้างขึ้นเพื่อฉลอง 90 พรรษา สมเด็จย่า ที่เป็นเนื้อทองคำ มีดังนี้

1. พระกริ่งทองคำ

2. พระชัยวัฒน์ทองคำ

3. พระปางสมาธิสุโขทัยทองคำ

  โดยมีพิธีพุทธาภิเษก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ครั้งที่ 2 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2533

     มวลสารที่ใช้ในการสร้าง

นวโลหะเดิมที่ได้จากสมเด็จสังฆราช(แพ)พระครูขันติยาภิราม (หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส) และของพระอาจารย์อรรถพล กิตติโก วัดปริวาส รวมเป็นน้ำหนัก 90กิโลกรัม

แผ่นพระยันต์จากพระคณาจารย์ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 799รูป เมตตาลงอักขระแผ่นทองแดงให้รวมทั้งสิ้นถึง 5,999แผ่น น้ำหนักแผ่นทองแดง 52 กิโลกรัม

แผ่นทองคำ ได้มีพิธีลงทองโดยพระอาจารย์อรรถพล กิตติโก ในพิธีลงทองและพุทธาภิเษกแผ่นพระยันต์ที่วัดปริวาส เมื่อวันที่ 19มิถุนายน 2533โดยลงแผ่นพระยันต์ 108นะปะถะมัง 14ดวงพระประสูติและตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เนื้อโลหะทองคำส่วนหนึ่งจากทองคำบางสะพาน ซึ่งถือเป็นโลหะธาตุทองคำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการสร้างสิ่งมงคลแต่โบราณ 1,998.7กรัม กรมทรัพยากรธรณีประสานจัดหา

ทองแดงเถื่อนและทองแดงจันทึก จังหวัดนครราชสีมา 6.5กิโลกรัม กรมทรัพยากรธรณีประสานจัดหา

เนื้อโลหะชนวนในการสร้างพระพุทธรูป ภปร. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เททองเมื่อ ปี2508ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ชนวนในการสร้างพระชัยวัฒน์ พระกริ่งปวเรศร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เททองเมื่อ ปี2530ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ชนวนเททองหล่อหลวงพ่อเงิน บางคลานพิจิตร ซึ่งนายประเสริฐ นรัตถรักษา คหบดีจังหวัดพิจิตรมอบให้

ชนวนเททองหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โต วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ซึ่งนายทวีป ทวีพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบให้

พิธีลงทองและพุทธาภิเษกแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีวันที่ 19มิถุนายน 2533 ณ อุโบสถวัดปริวาส โดยพระญาณโพธิ(เข็ม) ลงทองแผ่นยันต์108นะปะถะมัง14นะ ดวงประสูติและตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     พิธีเททองและพุทธาภิเษก ประกอบพิธีวันที่ 18สิงหาคม 2533ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานและทรงนั่งปรกพร้อมพระคณาจารย์อื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒินั่งปรกบริกรรมภาวนารวม 28รูป จำนวนเท่ากับพระพุทธเจ้า 28พระองค์ ตั้งแต่เวลา 6.00น.ของวันประกอบพิธีจนถึง 6.09น.ของวันรุ่งขึ้น และก่อนหน้าพิธีได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายแผ่นพระยันต์ตลอดจนทรงเจิมแผ่นทองคำ

     พิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2533