อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

พระกริ่งไพรีพินาศนวปทุม ภปร. วัดปทุมวนาราม ปี2535 เนื้อทองคำ นน. 19.34 กรัม นิยมมาก หายาก

SOLD OUT
฿0.00
รัชกาลที่9 เสด็จเททอง สมเด็จพระสังฆราช(สมเด็จญาณสังวร) อธิฐานจิต สร้างศาลาราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม
  • หมวดหมู่ : พระกริ่ง-พระรูปหล่อ
  • รหัสสินค้า : 001567

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งไพรีพินาศนวปทุม ภปร. วัดปทุมวนาราม ปี2535 เนื้อทองคำ นน. 19.34 กรัม นิยมมาก หายาก

พระกริ่งไพรีพินาศนวปทุม ภปร. วัดปทุมวนาราม ปี2535 เนื้อทองคำ นน. 19.34 กรัม นิยมมาก หายาก สร้างตามสั่งจอง

 

รัชกาลที่9 เสด็จเททอง สมเด็จพระสังฆราช(สมเด็จญาณสังวร) อธิฐานจิต สร้างศาลาราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม

 

 ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมนาคุณ มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาซึ่งแนวความคิดในการจัดสร้าง พระกริ่งนวปทุมนี้มีความสอดคล้องกับนามวัดคือ ปทุมวนารามจึงนำต้นแบบมาจาก พระกริ่งพระปทุม”  หรือ พระกริ่งใหญ่ของจีนที่ พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์แห่งพระราชอาณาจักร ขอมในอดีตกาลได้ทรงสร้างไว้เป็นปฐมและโดยเหตุที่ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศนเทพวรารามเคยทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า การสร้างพระกริ่งของพระองค์ได้แบบอย่างมาจาก พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์คือมีพระพุทธลักษณะประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำบัวหงายพระหัตถ์ซ้ายทรงวชิราวุธ”.........คณะกรรมการจึงได้นำเอาแบบอย่างการสร้างพระกริ่งของ วัดสุทัศน์ฯตามกรรมวิธีของท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระสังฆราชแพมาสร้าง พระกริ่งนวปทุมครั้งนี้กล่าวคือ เนื้อโลหะที่จะหล่อหลอมเป็นองค์กำเนิดมาจากแผ่น พระยันต์ ๑๐๘และ นะปถมัง ๑๔ นะประกอบพิธีกรรมลงอักขระบนแผ่นยันต์ครบถ้วนตามโบราณประเพณีดั้งเดิม ทุกประการ ส่วนมูลเหตุแห่งการเพิ่มจำนวน บัวที่ฐานบัวคว่ำบัวหงายก็เป็นเพราะ  พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์ในสมัย พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์มี บัวคว่ำบัวหงายเพียง ๗ คู่ดังนั้นจึงเพิ่มบัวให้ พระกริ่งนวปทุมเป็น ๙ คู่โดยมีเหตุผล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็น พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน   พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.ดังกล่าวมาแล้วจึงได้เพิ่ม บัวคว่ำบัวหงายขึ้นอีก ๒ คู่เป็น ๙ คู่และถวายพระนามพระกริ่ง ว่า พระกริ่งนวปทุม ภ.ป.ร.ซึ่งสอดคล้องกับนามของ วัดปทุมวนารามจึงนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง..... และจากที่ล้นเกล้าฯ พระบาทสม เด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔  ได้พระราชทานการสถาปนา วัดปทุมวนารามฯ

 

  ทางคณะกรรมการฯจึงมีมติให้จำลอง พระไพรีพินาศที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๔ ทรงนับถือนี้ในรูปแบบ พระกริ่งและขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ประดิษฐานไว้ที่ฐานด้านหน้าเป็นนิมิตมงคลอันสูงสุดและนับเป็น ครั้งแรกในประวัติการสร้าง พระเครื่องในรูปแบบของ พระไพรีพินาศที่ล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ในการประดิษฐาน ณ ฐานด้านหน้าองค์ พระกริ่งโดยบันทึกของวัดปทุมวนารามฯระบุว่าเป็น

 

  “พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร.รุ่นแรกของประเทศไทยที่มีการจัดสร้างถึง ๓ เนื้อคือ

 

1.เนื้อทองคำ สร้าางตามจำนวนสั่งจอง

 

2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๓,๐๐๐ องค์

 

และ 3.เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๓,๐๐๐ องค์

  นอกจากนั้นทั้ง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นวปทุม ภปร.และ พระไพรีพินาศ ภปร.ยังได้มีการ ตอกโค้ดกันการปลอมแปลงโดยตอกไว้ที่องค์พระทุกองค์และทุกเนื้อ พิธีใหญ่มาก ๆ ครับ...ตามข้อมูลที่ได้มาจากเว็บเพื่อนบ้านดังนี้ครับ"....วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นเวลาก่อนที่ล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเสด็จ พระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองในเวลา ๑๗.๐๐ น. จำแนกเป็นทองคำบริสุทธิ์ ๑๐๐% คิดเป็นน้ำหนัก ๑๒๕.๒ บาท ทองคำชนิดบริสุทธิ์ ๙๐% คิดป็นน้ำหนัก ๒๙.๔ บาท และทองเค (๒๘ k) คิดเป็นน้ำหนัก ๒๖.๖ บาท จึงนับว่า หลวงพ่อพระเสริมภ.ป.ร.มีส่วนผสมที่เป็น ทองคำซึ่งมีความบริสุทธิ์เป็นเปอร์เซ็นต์สูง มาก นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธานำ เงินบริสุทธิ์, ทองแดง, ทองเหลือง, ขันลงหินอีกเป็นจำนวนมากมาร่วมหล่อเป็นองค์ หลวงพ่อพระเสริม ภปร.ที่แสดงให้เห็นถึงการ ไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนมีสิทธิได้ร่วม โดยเสด็จพระราชกุศลสร้างพระพุทธปฏิมา หลวงพ่อพระเสริม ภปร.เป็นพระประธานประจำ ศาลาพระราชศรัทธาทางด้านการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเป็น องค์ประธานในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา หลวงพ่อพระเสริม ภปร.ภายหลังจากช่าง ได้ทำการตกแต่งเสร็จแล้วนับตั้งแต่ล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช ดำเนินทรงประกอบพิธีเททองเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในครั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระเสริม ภปร.พระพุทธปฏิมาเป็นพระประธานประจำศาลาพระราชศรัทธาแล้วยังประกอบด้วย หลวงพ่อพระเสริม ภปร.ขนาดบูชา ๙ นิ้ว ๕ ฟุต พระกริ่งนวปทุม ภปร., พระชัยวัฒน์นวปทุม ภปร., พระกริ่งไผ่รีพินาศ ภปร., พระผงหลวงพ่อพระเสริม ภปร.และพิธีชัยมังคลาภิเษกเหรียญพระรูปเหมือน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ภปร.ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ มณฑลพิธีศาลาพระ ราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม เวลา ๑๖.๓๐ น. และ ในเวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯเสด็จไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดเทียนชัย จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเจิมเทียนพระพุทธมหามงคล ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่พระเครื่องในราชวัตรฉัตรธง บัณฑิตอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ตามรายนามดังต่อไปนี้

 

 ๑.สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตกาโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

 

 ๒.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สุวรรณ สุวัณณโชโต)วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

 

 ๓.พระญาณวโรดม (สันตังกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระญาณวโรดม

 

๔.พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาส ญาณวโร) วัดยานนาวา ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระพรหมโมลี

 

๕.พระธรรมธัชมุนี (ประจวบ กันตจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม ภายหลัง ได้รับพระราชทานสมณศักด์เป็น พระธรรมปัญญาจารย์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

 

๖.พระธรรมบัณฑิต วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

 

๗.พระเทพมุนี วัดบพิตรพิมุข

 

 ๘.พระเทพปัญญาเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระพรหมเวที

 

๙.พระกิตติสารกวี วัดปทุมวนาราม

 

๑๐.พระญาณเวที วัดปทุมวนาราม

 

จากนั้น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯทรงประทับพิงอธิษฐานจิตเจริญภาวนาและเสด็จกลับในเวลา ๑๘.๐๙ น. บัณฑิตและคณะนิมนต์ พระเกจิอาจารย์พร้อม พระภาวนาจารย์ผู้ทรง วิทยาคุณจำนวน ๑๔๒ รูป

 

ผู้เขียนจึงคัดเอาเฉพาะรายนามพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในขณะนั้นมานำเสนอดังนี้

 

1.พระเทพเมธี (บุญนาค) วัดเศวตฉัตร กทม.

 

2.หลวงปู่ วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล

 

3.หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส กทม.

 

4.พระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโร วัดปทุมวนาราม

 

5.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุม ธานี

 

6.หลวงปู่บุดดาถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี

 

7.พระครูธรรมจักรชโยดม (หลวงปู่ผล) วัดดักดะนน จ.ชัยนาท

 

8.พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (หลวงพ่อเชิญ) วัดโคกทอง

 

9.พระครูภัทรกิตโกศล (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

10.พระครูสันติสุวรรณกิจ (หลวงปู่ดี) วัดพระรูปสุพรรณบุรี

 

11.พระครูสุจิณธรรมวิมล (หลวงปู่ม่น) วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี            ฯลฯ                 เป็นต้น   

 

แผ่นทองลงอักขระที่ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากท่าน  

 

เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์

 

หลวงปู่ดู่วัดสะแกอยุธยา

 

หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีสมุทรสงคราม

 

จากนั้นยังมีแผ่น ทอง นาก เงินที่ลงอักขระยันต์โดย พระเกจิอาจารย์รูปสำคัญ ๆทั่วประเทศอีก ๑๐๘ รูปรวมทั้งแผ่น ทอง นาก เงินที่ลงอักขระเลขยันต์โดย พระครูปลัดสมคิด กิตฺติสโร วัดราชสิทธิราม” (วัดพลับ) อีก ๑๐๘ แผ่นซึ่งเป็นอักขระเลขยันต์สำหรับหล่อ พระกริ่งตามตำราของ สมด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ

 

     จัดสร้างโดย พล.ต.อ. วิสิษฐ เดชกุญชร เพื่อสมนาคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง ศาลาพระราชศรัทธาและ ก่อตั้ง มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาเพื่อให้แล้วเสร็จและจะได้ทำการอบรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2535

 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จฯ ทรงเททองหล่อ หลวงพ่อพระเสริม จำลอง ภ.ป.ร.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2535 คณะกรรมการฯ ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกทั้ง โลหะและ ผงพุทธคุณแล้วจึงมอบให้ช่างนำไปจัดสร้างวัตถุมงคล ณ มณฑลพิธีวัดปทุมวนารามฯ ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีท่านเจ้าคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นองค์ประธาน และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป มาร่วมเจริญพุทธมนต์

 

วัตถุมงคลที่จัดสร้างมีรายละเอียดดังนี้ 1. พระพุทธรูปบูชาหลวงพ่อเสริม ภ.ป.ร. หน้าตัก 5 – 9 นิ้ว ไม่ทราบจำนวน 2. พระกริ่งไพรีพินาศ ภ.ป.ร. เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท สร้างตามจำนวนสั่งจอง 3. พระกริ่งไพรีพินาศ ภ.ป.ร. เนื้อเงิน และ นวโลหะ เนื้อละ 3,000 องค์ 4. พระกริ่งนวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท สร้างตามจำนวนสั่งจอง 5. พระกริ่งนวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อเงิน และ นวโลหะ เนื้อละ 3,000 องค์ 6. ชัยวัฒน์นวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท สร้างตามจำนวนสั่งจอง 7. ชัยวัฒน์นวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อเงิน และ นวโลหะ เนื้อละ 3,000 องค์ 8. เหรียญรูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จำนวน 50,000 เหรียญ 9. พระผงรูปเหมือนพระเสริมหลังตรา ภ.ป.ร. จำนวน 50,000 องค์ ฯลฯ

 

ส่วนพิธีมหาพุทธาภิเษกท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา และพิธีชัยมังคลาภิเษกในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ณ มณฑลพิธีศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม โดยอาราธนาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วประเทศ 142 รูป มาร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก อาทิเช่น 1. หลวงปู่วิริยังค์ วัดธรรมมงคล 2. หลวงปู่หลอด วัดสิริกมลาวาศ 3. พระอาจารย์มหาถาวร วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ 4. หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี 5. หลวงปู่ดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี 6. หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ชลบุรี 7. หลวงพ่อจำเนียร วัดดอนไร่ สุพรรณบุรี 8. หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม 9. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม 10. หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม 11. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการม กาญจนบุรี 12. หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 13. หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญบรรพต หนองคาย 14. หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง เลย 15. หลวงปู่คำพอง วัดพัฒนาราม อุดรธานี 16. หลวงปู่ท่อน วัดถ้ำอภัยคีรีวัน อุดรธานี 17.หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส ลำปาง 18. หลวงพ่อวิชัย วัดถ้ำผาจม เชียงราย 19. หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า ระยอง 20. หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเชอ ชลบุรี 21. หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ระยอง เป็นต้น