อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ วัดบวรนิเวศ ปี 2550 วัดบวรนิเวศ สภาพสวย พร้อมตลับ ไม่มีกล่องหายากมาก

SOLD OUT
฿0.00
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก วันที่ 2 ธันวาคม 2550 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร
  • หมวดหมู่ : เหรียญทองคำขัดเงา
  • รหัสสินค้า : 001569

รายละเอียดสินค้า เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ วัดบวรนิเวศ ปี 2550 วัดบวรนิเวศ สภาพสวย พร้อมตลับ ไม่มีกล่องหายากมาก

เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ หนัก 25.11 กรัม รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 วัดบวรนิเวศ จัดสร้างเพียง 2500 เหรียญ พร้อมตลับ ไม่มีกล่องหายากมาก

 

วัตถุประสงค์การจัดสร้างเหรียญทรงผนวช ปี 2550

 

    1. เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ วัดบวรนิเวศวิหารสร้างเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยมีข้อความด้านหลังเหรียญว่า "เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทอง บวรนิเวศ ๒๙ สิงห์ ๒๕๐๘ ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"

    2. เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ที่ทรงดำรงมั่นพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระราชประเพณีในการออกทรงพระผนวชอันสืบเนื่องมาแต่บรรพกาล

    3. เพื่อเป็นอนุสรณ์สิ่งมงคลสักการะของพสกนิการพุทธศาสนิกชนในการที่พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครพทุธศาสนูปถัมภก เสด็จออกพรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

    4. เพื่อเป็นอนุสรณ์ และปฏิการะสมนาคุณผู้บริจาคสมทบบูรณปฏิสงขรณ์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

    5. เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ ของพสกนิกรพุทธศาสนิกชนขะได้มีเหรียยญพระบรมรูปทรงพระผนวชเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

เหรียญทรงผนวช ปี 2550 รุ่นบูรณะเจดีย์ มี 5 ชนิดและจำนวนที่จัดสร้าง มีดังนี้

 

  1 เนื้อทองแดง ขนาด 8 ซม                     สร้าง 2,000 เหรียญ

  2 เนื้อทองคำ ขนาด 3 ซม. นน.~ 25 g      สร้าง 2,500 เหรียญ

  3 เนื้อเงิน ขนาด 3 ซม.                           สร้าง 5,000 เหรียญ

  4 เนื้อนวโลหะ ขนาด 3 ซม.                     สร้าง 2,589 เหรียญ

  5 เนื้อทองแดง ขนาด 3 ซม.                    สร้าง 1,890,000 เหรียญ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ก่อพระฤกษ์สร้างเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2334 ในสมัยรัชกาลที่3 ดำเนินการก่อสร้างมาโดยลำดับ แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4 มีคูหาภายใน กลางคูหาประดิษฐานพระเจดีย์กาไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีพระเจดีย์ กาไหล่ทองประดิษฐานอยู่โดยรอบอีก 4 องค์  ด้านตะวันตก คือ พระไพรีพินาศเจดีย์ ด้านใต้ คือ พระบรมราชานุสรณ์ พระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อีก 2 องค์ ไม่ปรากฏพระประวัติ  บนลานด้านทักษิณชั้น 2 ด้านเหนือประดิษฐานเก๋งพระไพรีพินาศ ด้านตะวันออกมีซุ้มปรางค์ประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีฉลองสมโภชพระเจดีย์ หล่อพระพุทธรูป ภ.ป.ร. ทรงเจิมแผ่นศิลาปฐมฤกษ์ที่จะผนึกเปลี่ยนผนังหินอ่อนพระอุโบสถ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่น ข้าราชการเวียนเทียนสมโภชพระเจดีย์ที่ได้บูรณะใหม่

         ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกโดยมีข้อความด้านหลังว่า "เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์ทองบวรนิเวศ 29 สิงห์ 2508 ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"

           สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงอนุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา และวัดบวรนิเวศวิหาร โปรดให้คณะกรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ บูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูป ภ.ป.ร. และเหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกในการบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

รายละเอียดวัตถุมงคล

 

1. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. เนื้อนวโลหะ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 89 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ300,000 บาท

 

2. พระพุทธรูป ภ.ป.ร. เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 589 องค์ บริจาคบูชาองค์ละ35,000 บาท

 

3. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง ขนาด 8 เซนติเมตร จำนวน 2,000 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 4,000 บาท

 

4. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ น้ำหนัก 25 กรัม ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 2,500 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 40,000 บาท

 

5. เหรียญทรงผนวช เนื้อเงิน ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 5,000 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ3,000 บาท

 

6. เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 1,890,000 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 100 บาท

 

7. เหรียญทรงผนวช เนื้อนวโลหะ ขนาด 3 เซนติเมตร จำนวน 2,589 เหรียญ บริจาคบูชาเหรียญละ 4,000 บาท

 

8. พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงพระผนวช ขนาด 55 * 80 เซนติเมตร บริจาคบูชาเหรียญละ300 บาท

 

ทั้งนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก วันที่ 2 ธันวาคม 2550 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

 

กำหนดรับบริจาคบูชา วันที่ 4 ตุลาคม 2550 ผู้บริจาคบูชาต้องชำระเงินครบตามจำนวนในวันบริจาคสั่งจอง และติดต่อรับสิ่งมงคลสักการะ ณ สถานที่บริจาค ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550เป็นต้นไป

 

สถานที่บริจาคบูชา สำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ข้างพระอุโบสถ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ทุกวัน)

 

ที่มา นสพ.ข่าวสด วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6156