อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล (ในหลวง72 พรรษา) ปี 2542 พิธีใหญ เนื้อเงิน พร้อมกล่อง

SOLD OUT
฿0.00
เหรียญพระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล (ในหลวง72 พรรษา) ปี 2542 เนื้อเงิน พร้อมกล่อง จัดสร้างโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ขนาดกว้าง 2 ซม. สูง 2.7 ซม.
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 000556

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล (ในหลวง72 พรรษา) ปี 2542 พิธีใหญ เนื้อเงิน พร้อมกล่อง

  เนื่อง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธรูป และพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสดังกล่าว รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระ ราชทานนามโครงการฯ นี้ว่า พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล”หมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ แห่งพระมหาราชที่ ๙

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯแทนพระองค์ในพระราชพิธีเททองหล่อพระ พุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล ชนิดพระบูชา และพระกริ่ง ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ เวลาฤกษ์ ๑๘.๑๙ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงจุดเทียนชัย พร้อมสมเด็จพระราชาคณะและเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ 

  วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

3.เพื่อ จัดสร้างพระบูชา พระเครื่อง สืบเนื่องต่อพระพุทธศาสนา และบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้นำไปสักการะบูชาตามประเพณีแต่โบราณกาล

4.เพื่อเป็นการนำได้รายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พิธีการจัดสร้าง

 เพื่อให้การจัดสร้างพระตามโครงการฯ ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุประสงค์ การจัดสร้างพระครั้งนี้จึงกำหนดหลักการประกอบด้วย

- ความถูกต้องในพิธีแต่โบราณ

- ความสมบูรณ์พร้อมของมวลสาร ทองชนวนโลหะ ที่นำมาจัดสร้างพระในโครงการฯ

- รูปแบบที่งดงาม

     จากหลักการข้างต้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จึงได้กำหนดพิธีการให้มี 3 พิธี ด้วยกัน ก็เพื่อจักได้ถูกต้องสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์ตามตำราแต่โบราณ ซึ่งสืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนพรัต พระอาจารย์ของพระนเรศวรมหาราช

1.พิธีพุทธาภิเษกมวลสารพระเนื้อผงและจารแผ่นพระยันต์ 

พิธี แรกได้จัดขึ้น ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2540 สำหรับวัสดุมวลสารทั้งที่เป็นผงและโลหะนั้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 รูป รวม 684 รูป ส่งมวลสารต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดสร้างมาให้ การจัดพิธีครั้งแรก ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม นั้น ก็เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมหิทธานุภาพ ดังเช่นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้สร้างพระผงขึ้นและนับเนื่องเป็นหนึ่งในจักรพรรดิของพระเครื่องในชุดเบญจภาคี

2.พิธีเททองและพุทธาภิเษกทองชนวนโลหะ

พิธีที่สอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททอง และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2541 เวลาพระฤกษ์ 18.19 น. และในการนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้ นำแผ่นทองคำ นาก และเงิน ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงอธิฐานจิต ทรงเจิม และทรงพระสุหร่าย เพื่อนำมาหล่อหลอมจัดสร้างเป็นองค์พระในโครงการฯ นี้  สำหรับ ทองชนวนโลหะที่นำมาจัดสร้างในโครงการ นี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนำแผ่นทอง เงิน และทองแดง ถวายแด่พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 วัดๆ ละ 3 แผ่น และเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธี รวมเป็นจำนวน 2,599 แผ่น ซึ่งได้จารแผ่นพระยันต์เพื่อพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ อย่างถูกต้องตามพิธีโบราณอีกด้วย

3.พิธีมหาพุทธาภิเษกและการพิธีชยมังคลาภิเษก

กำหนดเป็นพิธีที่สาม เมื่อการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่อง "พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล" และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในราวเดือนพฤศจิกายน 2541 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จะได้นำความขึ้นการบบังคมทูลเชิญเสด็จต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.jramulet.com/article?id=39191&lang=th