อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระแก้วมรกตฤดูหนาว หลัง สธ. วัดบวรนิเวศวิหาร ทองคำขัดเงา 99.99 หนักบาท พ.ศ.2538

฿50,000.00 ฿45,000
พิธีมหาพุทธาภิเษก 19 มีนาคม 2538 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 001373

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระแก้วมรกตฤดูหนาว หลัง สธ. วัดบวรนิเวศวิหาร ทองคำขัดเงา 99.99 หนักบาท พ.ศ.2538

  เหรียญพระแก้วมรกตฤดูหนาว หลัง สธ. วัดบวรนิเวศวิหาร ทองคำขัดเงา 99.99 หนักบาท พ.ศ.2538 สภาพสวย หมายเลขประจำเหรียญ 0294 จัดสร้างเพียง 1,500 เหรียญเท่านั้น

  ผลิตโดยโรงกษาปณ์ POB JOY MINT LTD.UK ประเทศอังกฤษ ออกโดยมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

  พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร พิธีมหาพุทธาภิเษก 19 มีนาคม 2538 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 เซนติเมตร

     เหรียญพระแก้วมรกต ฤดูหนาว วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองคำขัดเงา 99.99% ด้านหลังจารึกพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ. ขนาด 2.7ซม. ขัดเงาสามมิติ ผลิตโดย POB JOY MINT LTD.UK ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2538 ขอบข้างเรียบขัดเงา จารึกอักษร " P O B J O Y M I N T U K"    นับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของสองชาติระหว่างอังกฤษกับไทย ออกโดยมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร  สภาพสวยมาก 100% ยอดนิยม หายากผลิตเพียง 1,500 เหรียญ

     เหรียญพระแก้วมรกต ชุดนี้ คณะกรรมการต้องการผลิตให้สวยงามละเอียดอ่อน และยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการกษาปณ์โลก จีงมอบหมายให้โรงงานกษาปณ์ยักษ์ใหญ่ระดับโลก 2 โรงงาน ระหว่างโรงงาน JOHNSON METTING และ POB JOY MINTE LTD.UK ร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะแนวพุทธศิลป์นี้ ซึ่งโรงงานกษาปณ์นี้ ชนะเลิศงานประกวดเหรียญกษาปณ์โลก ปี ค.ศ.1990

     วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ของมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2533 พระองค์ได้ประทานที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาเขต 62 ไร่ ณ บ้านอ้อมน้อย ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ประทานชื่อตามหมู่บ้านว่า "วิทยาเขตอ้อมน้อย" เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร และพระองค์ได้เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารสถานที่พักพระภิกษุ, พระภิกษุนักศึกษา เป็นต้นว่าปรับปรุงสถานที่สร้างอาคารถาวรต่าง ๆ เกือบจะสมบูรณ์ตามแบบ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 81 ล้านบาทเศษ แต่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนที่พระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 3 หลัง กับทรงเปิด 1 หลัง 2 ปีติดต่อกันคือปี พ.ศ.2535 - 2536 ทรงทอดพระเนตรเห็นกิจการเจริญมาโดยลำดับ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามาภิไชยให้เป็นนามวิทยาเขตมูลนิธิและศูนย์เด็กเล็กตามโครงการพระราชดำริว่า วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย, มูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย กับทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ กับทั้งพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ สธ. พร้อมด้วยพระพุทธภาษิตให้เป็นตราประจำด้วย

     ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระนามาภิไชยให้เป็นนามวิทยาเขตมูลนิธิและศูนย์เด็กเล็ก กับทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนั้น

  มูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จึงมีความประสงค์จะสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2538 นี้ ไว้ในวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย 4 ชั้น ทั้งชั้นในหลังคากว้าง 9.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องสันทนาการ เป็นต้น ออกแบบโดยกรมโยธาธิการ

     มูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จึงจัดสร้าง เหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต), พระแก้วมรกต ลอยองค์, พระแก้วมรกตขนาดจิ๋ว

    วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

1.เพื่อหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี

2.เพื่อสมทบทุนมูลนิธิวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

3.เพื่อบำรุงวิทยาเขต และศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

     รายการวัตถุมงคล พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร พิธีมหาพุทธาภิเษก 19 มีนาคม 2538 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

รายการวัตถุมงคล

1.เหรียญพระแก้วมรกต(ทองคำมีหมายเลขกำกับ)

1.1 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 4 ซม. หนัก 61.03 กรัม จำนวนสร้าง 100 เหรียญ บูชา 50,000 บาท

1.2 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 3.2 ซม. หนัก 30.52 กรัม จำนวนสร้าง 500 เหรียญ บูชา 30,000 บาท

1.3 เหรียญทองคำบริสุทธิ์ 99.99 % ขนาด 2.7 ซม. หนัก 15.28 กรัม จำนวนสร้าง 1,500 เหรียญ บูชา 15,000 บาท

1.4 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 4 ซม. จำนวนสร้าง 500 เหรียญ บูชา 4,000 บาท

1.5 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 3.2 ซม. จำนวนสร้าง 3,000 เหรียญ บูชา 2,500 บาท

1.6 เหรียญเงินบริสุทธิ์ 99.90 % ขนาด 2.7 ซม. จำนวนสร้าง 2,000 เหรียญ บูชา 2,000 บาท

1.7 เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ 99.50 % ขนาด 3.2 ซม.จำนวนสร้าง 30,000 เหรียญ บูชา 400 บาท

1.8 เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ 99.50 % ขนาด 2.7 ซม.จำนวนสร้าง 20,000 เหรียญ บูชา 350 บาท

2. รูปเหมือนลอยองค์พระแก้วมรกต(มีโค็ด หมายเลขกำกับ)

2.1 ชุดพิเศษทรงเครื่อง 3 ฤดู รวม 9 องค์ เนื้อทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ นวโลหะพิเศษ 300 ชุด 32,000 -

2.2 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000 -

2.3 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000 -

2.4 ทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) หนักประมาณ 15 กรัม 500 องค์ 10,000 -

2.5 ชุดเงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู 2,000 ชุด 1,800 -

2.6 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) 2,000 องค์ 600 -

2.7 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) 2,000 องค์ 600 -

2.8 เงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) 2,000 องค์ 600 -

2.9 ชุดนวโลหะพิเศษ ทรงเครื่อง 3 ฤดู 2,000 ชุด 600 -

2.10 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องคิมหันตฤดู (ฤดูร้อน) 5,000 องค์ 200 -

2.11 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องวสันตฤดู (ฤดูฝน) 5,000 องค์ 200 -

2.12 นวโลหะพิเศษ ทรงเครื่องเหมันตฤดู (ฤดูหนาว) 5,000 องค์ 200 -

3.รูปเหมือนลอยองค์จิ๋วพระแก้วมรกต "อณูทิพย์" (มีโค็ดกำกับ)

3.1 ชุดทองคำบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู คิมหันตฤดู วสันตฤดู เหมันตฤดู 3,000 ชุด 3,500 -

3.2 ชุดเงินบริสุทธิ์ ทรงเครื่อง 3 ฤดู คิมหันตฤดู วสันตฤดู เหมันตฤดู 5,000 ชุด 500 -

 

ที่มา : คัดลอกข้อมูลจากหนังสือ นิตยสาร พระเครื่องเมืองสยาม ฉบับที่ 30