อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระพุทธ ภปร ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ สภาพสวย พร้อมกล่องเดิมๆ

฿45,000.00 ฿39,000
ราชินีเสด็จฯเททอง และพิธีพุทธาภิเษก โดยสมเด็จญาณสังวร พร้อมสมเด็จพระราชาคณะและเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ณ อุโบสถวัดพระแก้ว
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 001418

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระพุทธ ภปร ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ สภาพสวย พร้อมกล่องเดิมๆ

เหรียญพระพุทธ ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว พิมพ์ใหญ่ สภาพสวย พร้อมกล่องเดิมๆ


เหรียญพระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล (ในหลวง72 พรรษา) ปี 2542  จัดสร้างโดยสำนักนายกรัฐมนตรี พิมพ์ใหญ่ ทองคำหนัก 15.6 กรัม

     เนื่อง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธรูป และพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสดังกล่าว รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระ ราชทานนามโครงการฯ นี้ว่า “พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคลหมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ แห่งพระมหาราชที่ ๙

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯแทนพระองค์ในพระราชพิธีเททองหล่อพระ พุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล ชนิดพระบูชา และพระกริ่ง ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ เวลาฤกษ์ ๑๘.๑๙ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงจุดเทียนชัย พร้อมสมเด็จพระราชาคณะและเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

3.เพื่อ จัดสร้างพระบูชา พระเครื่อง สืบเนื่องต่อพระพุทธศาสนา และบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้นำไปสักการะบูชาตามประเพณีแต่โบราณกาล

4.เพื่อเป็นการนำได้รายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พิธีการจัดสร้าง

 เพื่อให้การจัดสร้างพระตามโครงการฯ ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุประสงค์ การจัดสร้างพระครั้งนี้จึงกำหนดหลักการประกอบด้วย

- ความถูกต้องในพิธีแต่โบราณ

- ความสมบูรณ์พร้อมของมวลสาร ทองชนวนโลหะ ที่นำมาจัดสร้างพระในโครงการฯ

- รูปแบบที่งดงาม

     จากหลักการข้างต้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จึงได้กำหนดพิธีการให้มี 3 พิธี ด้วยกัน ก็เพื่อจักได้ถูกต้องสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์ตามตำราแต่โบราณ ซึ่งสืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนพรัต พระอาจารย์ของพระนเรศวรมหาราช

1.พิธีพุทธาภิเษกมวลสารพระเนื้อผงและจารแผ่นพระยันต์ 

พิธี แรกได้จัดขึ้น ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2540 สำหรับวัสดุมวลสารทั้งที่เป็นผงและโลหะนั้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 รูป รวม 684 รูป ส่งมวลสารต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดสร้างมาให้ การจัดพิธีครั้งแรก ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม นั้น ก็เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมหิทธานุภาพ ดังเช่นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้สร้างพระผงขึ้นและนับเนื่องเป็นหนึ่งในจักรพรรดิของพระเครื่องในชุดเบญจภาคี

2.พิธีเททองและพุทธาภิเษกทองชนวนโลหะ

พิธีที่สอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททอง และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2541 เวลาพระฤกษ์ 18.19 น. และในการนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้ นำแผ่นทองคำ นาก และเงิน ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงอธิฐานจิต ทรงเจิม และทรงพระสุหร่าย เพื่อนำมาหล่อหลอมจัดสร้างเป็นองค์พระในโครงการฯ นี้  สำหรับ ทองชนวนโลหะที่นำมาจัดสร้างในโครงการ นี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนำแผ่นทอง เงิน และทองแดง ถวายแด่พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 วัดๆ ละ 3 แผ่น และเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธี รวมเป็นจำนวน 2,599 แผ่น ซึ่งได้จารแผ่นพระยันต์เพื่อพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ อย่างถูกต้องตามพิธีโบราณอีกด้วย

3.พิธีมหาพุทธาภิเษกและการพิธีชยมังคลาภิเษก

กำหนดเป็นพิธีที่สาม เมื่อการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่อง "พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล" และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในราวเดือนพฤศจิกายน 2541 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จะได้นำความขึ้นการบบังคมทูลเชิญเสด็จต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.jramulet.com/article?id=39191&lang=th