อาณาจักรเหรียญกษาปณ์ทองคำ

เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ เนื้อเงินหน้าทองคำ หลังพระปรมาภิไธย ภปร. ปี2554 สวยพร้อมกล่อง

฿5,000.00 ฿3,500
เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ เนื้อเงินหน้าทองคำ หลังพระปรมาภิไธย ภปร. ปี2554 สวยพร้อมกล่อง
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : เหรียญพระพุทธ
  • รหัสสินค้า : 000530

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ เนื้อเงินหน้าทองคำ หลังพระปรมาภิไธย ภปร. ปี2554 สวยพร้อมกล่อง

เหรียญพระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ เนื้อเงินหน้าทองคำ หลังพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร.

     พระพุทธนวราชบพิตร พระประธาน ณ พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าพระเพลา 61.9นิ้ว สูง 89นิ้ว พระรัศมี 14นิ้ว ส่วนกว้าง 32นิ้ว มีพระพุทธลักษณะงดงามมาก พระพักตร์ผุดผ่อง แย้มพระโอษฐŒพองามแสดงถึงพระเมตตาคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยนับเป็นพระพุทธรูปองค์แรกและองค์เดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จำลองแบบ "พระพุทธนวราชบพิตร" ที่ทรงสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509และประดิษฐาน "พระสมเด็จจิตรลดา" ไว้ที่ฐานบัวหงาย พระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วพระราชอาณาจักร เพื่อเป็นพระประจำจังหวัด โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ดังนี้ :

"...ขออานุภาพแห่งพระพุทธนวราชบพิตร จงปกปักรักษาท่านให้พ้นจากทุกข์ภัยทุกๆ ประการ บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในการประกอบอาชีพ และมีความสมัครสมานกันในอันที่จะร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมืองของเราสืบไป ..."

ถือเป็นศุภมหามงคลอย่างสูงสุดอีกครา ด้วยปี พ.ศ.2530 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาเสด็จฯ ทรงเททองพระประธานด้วยพระองค์เอง ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พร้อมทรงเททอง "พระกริ่งและพระชัยวัฒน์พุทธนวราชบพิตร" ซึ่งจัดสร้างในคราวเดียวกัน

         พระพุทธนวราชบพิตร วัดตรีทศเทพ จึงเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากบรรดาพุทธศาสนิกชนที่แวะเวียนมากราบสักการะขอพร พร้อมชื่นชมความงดงามแห่งองค์พระประธานเป็นเนืองนิตย์ ในขณะเดียวกันทางวัดก็ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ และจัดสร้างเสนาสนะต่างๆ เรื่อยมา อาทิ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน และทัศนียภาพโดยรอบพระอุโบสถ เป็นต้น

จนมาถึงปี พ.ศ.2554 นี้ นับเป็นปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา กอปร กับการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ก้าวหน้าไปมากแล้ว ทางคณะกรรมการเห็นสมควรแก่ศุภมงคลฤกษ์ที่จะประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ กำหนดในวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา โดย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเมตตาเสด็จฯ เป็นประธานในพิธี

         นอกจากนี้ ได้ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญและพระพิมพ์ "พระพุทธนวราชบพิตร" ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร." ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และมอบเป็นที่ระลึก แก่ศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "ไฟพระฤกษ์" เพื่ออัญเชิญไปจุดเทียนชัยมหามงคลในพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วย